STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO

Nasze Choszczno

Cel działania Stowarzyszenia

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

  • Działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
  • Działalność społeczno-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
  • Promocja wykorzystania źródeł energii odnawialnych bez uszczerbku dla środowiska lokalnego.
  • Dbałość o czystość akwenów wodnych gminy.
  • Przywrócenie rekreacyjnej funkcji zaniedbanym akwenom wodnym i terenom zielonym.
  • Podniesienie kultury społeczeństwa w dziedzinie ochrony przyrody i ekologii.
  • Działanie na rzecz przestrzegania ustawowych praw zwierząt i ochrony środowiska naturalnego.
  • Ochrona dzikich zwierząt.
  • Wybudowanie przytulisk dla dzikiego ptactwa, poszkodowanego losowo.