STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO

Nasze Choszczno

O Stowarzyszeniu

Nasz adres

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego Gminy Choszczno

Ul. Bohaterów Warszawy 2/2

73-200 Choszczno

tel.: 95 7652525

Cel działania Stowarzyszenia

 

  • Działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
  • Działalność społeczno-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
  • Promocja wykorzystania źródeł energii odnawialnych bez uszczerbku dla środowiska lokalnego.
  • Dbałość o czystość akwenów wodnych gminy.
  • Przywrócenie rekreacyjnej funkcji zaniedbanym akwenom wodnym i terenom zielonym.
  • Podniesienie kultury społeczeństwa w dziedzinie ochrony przyrody i ekologii.
  • Działanie na rzecz przestrzegania ustawowych praw zwierząt i ochrony środowiska naturalnego.
  • Ochrona dzikich zwierząt.
  • Wybudowanie przytulisk dla dzikiego ptactwa, poszkodowanego losowo.

Rozpoczęcie działalności

Rozpoczęcie działalności STOWARZYSZENIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO

17 marca 2011 roku