Pismo z dnia: 11-10-2011 - Stowarzyszenie stroną w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku ze złożonym wnioskiem do Burmistrza Choszczna Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego Gminy Choszczno zostało uznane za stronę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących inwestycji polegającej na budowie biogazowni.