Decyzja SKO w sprawie budowy biogazowni na ul. Dąbrowszczaków z dnia 21-11-2012r