Biogazowni jednak nie będzie!

Decyzja środowiskowa o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań  z dnia 24-08-2015r.