Uwagi do Raportu końcowego dot. monitoringu ornitologicznego dla parku elektrowni w Choszcznie