STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO

Nasze Choszczno

Pismo z dnia: 21-03-2011 w sprawie debaty społecznej.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz

Ochrony Środowiska Naturalnego

Gminy Choszczno

KRS:0000381039

Choszczno, dn.21.03.2011r.

BURMISTRZ  CHOSZCZNA

ROBERT  ADAMCZYK

Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego Gminy Choszczno pragną zainicjować debatę społeczną dotyczącą  turbin wiatrowych, które w przyszłości mają prawdopodobnie powstać na terenie naszej gminy.

Naszym zdaniem  -  debatę należałoby rozpocząć również wśród mieszkańców miasta Choszczna.  Wiadomości na temat budowy wiatraków wokół miasta  uzyskaliśmy z nieoficjalnych źródeł.  Chcemy, aby mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość wypowiedzenia swoich opinii na temat tej inwestycji.  Jesteśmy stowarzyszeniem, którego zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego Gminy Choszczno. Wiemy, że wiatraki nie są obojętne dla środowiska i nie wszędzie można je stawiać. Wręcz nie powinno ich być w miejscach, gdzie mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko. Często inwestorzy znajdując przychylność władz lokalnych „naginają” rzeczywistość do swoich planów. Mamią niektórych rolników pieniędzmi i innymi korzyściami.  Nie wspominają o tym, że inwestycje tego typu mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi i zwierząt.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się do Pana Burmistrza o poddanie pod dyskusję społeczną zaplanowanej inwestycji. Podczas jednej z tegorocznych posiedzeń Rady Gminy wypłynęła taka propozycja od samych radnych. Ludzie mają prawo wiedzieć, czy planowana inwestycja nie spowoduje negatywnych skutków dla zdrowia mieszkańców a przede wszystkim dzieci. Stowarzyszenie nasze proponuje zorganizowanie debaty społecznej z udziałem Pana Burmistrza, radnych, mieszkańców, naukowców i ekspertów, której wyniki przyczynią się do wypracowania  zgodnego stanowiska w sprawie.

Przedsięwzięcia w inwestycje tego typu zmieniają krajobraz i środowisko życia okolicznych mieszkańców na wiele pokoleń, bezpośrednio oddziałują na faunę i florę.

Do wiadomości:

Sołectwa Gminy Choszczno