Pismo z dnia: 22-03-2012 Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska