STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO

Nasze Choszczno

Korespondencja

Skarga

Choszczno, 2013-01-10

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY

ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

GMINY CHOSZCZNO

ul. Bohaterów Warszawy 2/2

Choszczno

www.naszechoszczno.eu

KRS 0000381039

 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

W CHOSZCZNIE

 

Sprawa: farmy wiatrowe w gminie Choszczno

 

Składam skargę na działalność Burmistrza Choszczna dotyczącą;

- niezgodnego z prawem finansowania sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz raportów środowiskowych

- nie przeprowadzenie konsultacji w sołectwach, które Burmistrz zobowiązał się przeprowadzić

- faktycznego przekazania uprawnień Burmistrza w zakresie sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego podmiotom gospodarczym zamierzającym uzyskać zgodę na budowę kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych

- nie wyodrębnienie w budżecie gminy jakichkolwiek środków niezbędnych do wykonania uchwał rady miejskiej w zakresie sporządzania planów pod siłownie wiatrowe

 

Czytaj więcej: Skarga