STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO

Nasze Choszczno

FARMY WIATROWEJ NIE BĘDZIE

01 sierpnia 2014 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił wcześniejszą decyzję RDOŚ w Szczecinie zezwalającą na bodowę 27 wiatraków w okolicy Choszczna, Wardynia, Rzecka, Korytowa, Kaszewa, Radunia, Smolenia, Baczyna.  Kilkuletnia praca Stowarzyszenia znalazła zrozumienie w Warszawie. Burmistrz Choszczna pomimo osobistego zaangażowania w ten proceder poniósł kolejną porażkę.

Przedstawione wyniki obserwacji przyrodniczych przez autorów raportu środowiskowego opłaconego przez inwestorów (prawdopodobnie także przez producenta turbin wiatrowych) zostały przekłamane i zmanipulowane wyłącznie w celu uzyskania decyzji zezwalającej na budowę fermy wiatracznej.

Bulwersująca w tej sprawie jest postawa Burmistrza Roberta Adamczyka, który został poznany jako lobbysta budowy wiatraków. Jego zobowiązania odnośnie spotkań wyjaśniających z mieszkańcami czekają już kilka lat na realizację.  Nie pochwalamy pracy Burmistrza, któremu nie można ufać.

Zobowiązania polityczne i przyjacielskie nie mogą przewyższać oczekiwań mieszkańców. Prawo do zdrowia i spokoju nie może być zagrożone przez nieodpowiedzialne decyzje.