STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO

Nasze Choszczno

KRZĘCIN - Czy Wójt chce nowych wiatraków i tym samym zablokowania budownictwa mieszkaniowego?

Wójt Krzęcina z niespotykaną szybkością dąży do zmiany decyzji środowiskowej.

Nie wiadomo z jakich względów Pan Wójt nie bierze pod uwagę spodziewanych zmian m.inn. w prawie budowlanym. Większość parlamentarna bez wątpienia uchwali wniesioną do Sejmu ustawę odległościową dotyczącą wiatraków.

Zakres spodziewanych zmian treści decyzji środowiskowej nie jest znany w udostępnionych na BIP-ie gminy Krzęcin informacjach. Wiadomo natomiast, że Wójt jako najważniejszy strateg rozwoju gminy powinien uwzględnić spodziewane zmiany legislacyjne, z których wynika, że zakończenie procesu decyzyjnego może na zawsze uniemożliwić zbudowanie domu mieszkalnego w Krzęcinie i okolicznych wsiach.